ŽIDOVSKÉ MĚSTO

3-4 hodiny - podrobná prohlídka Židovského muzea

Židovské město (současná čtvrť Josefov) sousedí se Starým Městem. Zde se nalézala židovská osada od 12. století, z které následně vzniklo ghetto, kde Židé museli žít odděleně od okolního světa. Tisíc let historie pražských Židů je dodnes uchována v krásných a zachovaných synagogách, které nyní povětšinou slouží jako muzeum. Staronová synagoga je nejstarší stále funkční synagoga v Evropě a skutečně stojí za návštěvu.  

(vstupné - dospělý: Židovské muzeum 330,- Kč, Staronová synagoga 200,- Kč, kombinovaná vstupenka 500,- Kč)

Pro držitele Lítačky je možné získat slevu ve výši 50% ze základního vstupného

 

Maiselova synagoga - Španělská synagoga - Pinkasova synagoga - Starý židovský hřbitov - Klausová synagoga - Staronová synagoga

 

Pokud chcete navštívit další židovské památky v Praze, je možné domluvit celodenní prohlídku (Židovské muzeum a Židé po roce 1945).