GRÉBOVKA

1,5 - 2 hodiny - detailní prohlídka Grébovky

Grébovka neboli Havlíčkovy sady jsou jedním z nejklidnějších koutů Vinohrad. Během procházky si v kontextu přiblížíme historii tohoto místa se zajímavými krajinářskými prvky a také rodinné poměry zakladatele současné podoby parku. Ukážeme si, kde se chovali klokani, kde do současné doby můžete vidět vodní želvičky a kde posedět na vínu. Také si řekneme, která pohádka i který zahraniční film využil tento park jako filmové kulisy.

historie parku - vila Grébovka - pavilon - vinice a viniční altán - grotta s kašnou - potok Botič